Od złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę po odbiór końcowy budynku prowadzimy nadzór realizacji projektu budowlanego pod kątem przestrzegania zasad prawa budowlanego, zgodności z projektem, prowadzenie dokumentacji budowy.

Zakres usług:

  • pełnienie funkcji kierownika budowy
  • inspektor nadzoru inwestorskiego