Sporządzamy kosztorysy budowlane dla inwestorów prywatnych, firm oraz różnego rodzaju instytucji. Kosztorys wykonujemy na podstawie otrzymanej dokumentacji lub przeprowadzonych pomiarów na placu budowy. Oferta nasza obejmuje kosztorysy: inwestorskie, ofertowe, powykonawcze, szacunkowe.