Dodatkowym profilem naszej działalności są wyburzenia i rozbiórki obiektów budowlanych. Przyjmujemy zlecenia o każdym stopniu trudności, wyburzamy obiekty o każdej wysokości i konstrukcji. Zapewniamy wywóz gruzu oraz innych odpadów budowlanych. Zajmujemy się przygotowaniem pełnej dokumentacji, uzyskaniem pozwolenia na prowadzone roboty wyburzeniowe. W przypadku obiektów zlokalizowanych w granicy pasa drogowego, przygotowujemy schemat organizacji ruchu, oznakowanie zmiany ruchu drogowego, uzgadniamy zajęcie pasa drogowego z GDDKiA.