Posadzka jest poziomym elementem konstrukcyjnym budynku wchodzącym w skład podłogi, przenosi obciążenia jest płaska i przygotowana do tego, aby mógł odbywać się po niej ruch. Ze względu na pełnioną funkcję, wylewki które państwu oferujemy dzielimy na cementowe, anhydrytowe i przemysłowe.

Posadzki anhydrytowe

Wylewka anhydrytowa przygotowana fabrycznie jako sucha mieszanka po zarobieniu wodą tworzy jednorodną masę samopoziomującą się po wylaniu. Po związaniu bezskurczowa uzyskuje bardzo dobre parametry wytrzymałościowe. Szczególnie polecana na ogrzewanie podłogowe, bardzo szybko się nagrzewa, doskonale przewodzi ciepło i oddaje je do pomieszczenia.

Posadzki cementowe

Wylewka cementowa przygotowana jako półsucha mieszanka kruszywa i cementu zbrojona włóknem polipropylenowym lub siatką stalową. Pełni funkcję stabilnej warstwy nośnej pod wykończenie podłogi.

Posadzki przemysłowe

Posadzka przemysłowa najczęściej spotykana w  obiektach przemysłowych, magazynach, halach, centrach logistycznych, chłodniach i wielu innych . Wykonana z wysokiej klasy betonu, zbrojonego stalową siatką lub włóknem stalowym charakteryzująca się właściwą, zależną od przeznaczenia odpornością na ścieranie, uderzenia, intensywność eksploatacji jak również musi być antypoślizgowa.