Do wykonania ocieplania ścian zewnętrznych nowopowstałych lub remontowanych budynków najczęściej stosuje się metodę lekką mokrą. Polega ona na mocowaniu płyt termoizolacyjnych, zaprawą klejącą i łącznikami mechanicznymi, szpachlowaniu ich powierzchni zaprawą zbrojoną, zatopieniu w niej siatki z włókna szklanego i pokryciu całości cienkowarstwowym tynkiem. Aby izolacja ścian spełniała swoje najważniejsze funkcje, musi być wykonana systemowo, czyli z wykorzystaniem dopasowanego system produktów  niezbędnych do prawidłowego wykonania izolacji termicznej budynku. Wszystkie etapy robót ociepleniowych wymagają staranności i przestrzegania odpowiednich zasad.

Produkty wchodzące w skład systemu ociepleń to:

  • zaprawa lub masa klejowa do mocowania płyt termoizolacyjnych,
  • płyty termoizolacyjne (styropian, wełna mineralna),
  • zaprawa lub masa klejowa do wykonywania warstwy zbrojonej,
  • siatka z włókna szklanego  do wykonywania warstwy zbrojonej,
  • preparat gruntujący do wykonywania warstwy pośredniej,
  • łączniki mechaniczne,
  • zaprawa lub masa tynkarska,
  • farba elewacyjna.