Budujemy domy energooszczędne i pasywne spełniające normy NF40 i NF15 według wytycznych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Właściciele tych budynków mogą ubiegać się o dopłatę do 50’000 złotych.

Standard energetyczny budynku NF40 oznacza, że wskaźnik zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji tego budynku utrzymany jest na poziomie nie przekraczającym 40 kWh/m2rok, dla  NF15 jest to 15 kWh/m2rok.

Jak otrzymać dopłaty?

 • w celu uzyskania dopłaty należy złożyć wniosek o kredyt do wyznaczonych przez NFOŚiGW banków,
 • wielkość kredytu przeznaczonego na budowę domu zgodnego z NF40 lub NF15musi być wyższa od kwoty wnioskowanej dotacji,
 • budowa domu nie może przekroczyć 3 lata od dnia podpisania umowy kredytu, 
 • wypłata dotacji następuje po zakończeniu budowy i otrzymaniu potwierdzenia osiągnięcia standardu energetycznego.

Jak sprawdzana jest zgodność projektu domu z wymogami NFOŚiGW ?

 • projekt budowlany zaadaptowanym do lokalnych warunków zabudowy, spełniający wymogi NFOŚiGW należy przedstawić u wykwalifikowanego Weryfikatora, który potwierdzi zgodność projektu do wymogów dofinansowania.

Jak potwierdzana jest zgodność wybudowanego domu z wymogami NFOŚiGW?

 • po zakończeniu budowy ocenę spełnienia warunków dla wykonanego budynku przeprowadza inny weryfikator niż weryfikację projektu,
 • sprawdzane są oświadczenia kierownika budowy, które stwierdzają wykonywanie prac zgodnie z wymogami NFOŚiG,
 • należy przedstawić m.in.: aprobaty techniczne dla materiałów izolacyjnych, ociepleń, okien i szyb oraz certyfikaty centrali wentylacyjnej i urządzeń grzewczych oraz gromadzić wszystkie dokumenty potwierdzające ich zakup,
 • należy systematycznie dokonywać dokumentacji fotograficznej wszystkich etapów budowy istotnych z punktu widzenia charakterystyki energetycznej budynku,
 • po otrzymaniu wszystkich niezbędnych dokumentów, Weryfikator dokonuje ponownego obliczenia wielkości zapotrzebowania na energię cieplną budynku,
 • dla gotowego ocieplonego i otynkowanego budynku przeprowadzany jest test szczelności przy obecności Weryfikatora.

Zapewniamy pomoc:

 • w wyborze odpowiedniego projektu spełniającego wymogi NFOŚiGW,
 • jesteśmy w stałym kontakcie z uprawnionymi Weryfikatorami,
 • pomagamy w dopełnieniu wszelkich formalności w staraniu się o dotację,
 • doradzamy w wyborze odpowiednich materiałów budowlanych,
 • dla Państwa sporządzamy dokumentację fotograficzną.